Cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT, Đại học năm 2022

Nhiều bạn học sinh giờ vẫn chưa biết cách tính điểm trung bình môn để xem xét kỳ học của mình. Đừng lo lắng về vấn đề này bởi Typhu88 đã tổng hợp các cách tính điểm trung bình chuẩn xác nhất cho bạn đọc.

Tính điểm trung bình để làm gì?

Điểm trung bình hay còn được nhìn nhận là điểm khách quan nhất. Nó sẽ phản ảnh quá trình học tiếp trong suốt kỳ học của học sinh, sinh viên. Với số điểm được tổng kết này thì giáo viên sẽ biết được học sinh của mình có hiểu bài không. Khả năng ghi nhớ của các em ra xem, bài kiểm tra làm có tốt không sẽ được thể hiện rõ qua điểm trung bình môn. 

cach tinh diem trung binh mon thcs thpt dai hoc nam 2022 9 - Cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT, Đại học năm 2022
Bảng điểm mẫu cho trung bình môn cả năm học

Cách tính điểm trung bình môn là sự tổng hợp của các bài kiểm tra lại và chia hệ số. Thường các bài kiểm tra sẽ bao gồm kiểm tra miệng, bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì và cuối học kì. Dựa vào kết quả này mà giáo viên có thể đưa ra các nhận xét khách quan nhất về học sinh của mình. 

Dù rằng điểm trung bình thường kết thúc ở mỗi kỳ để xét học sinh giỏi, khá hay trung bình. Nhưng hiện nay điểm trung bình của Trung học Phổ Thông đã có xét làm điểm quy đổi cùng với học bạ để tuyển thẳng vào Đại học. 

Quy định về cách tính điểm trung bình mà cần phải tuân thủ

Đối với học sinh lớp 6 thì từ năm học trước, năm 2021 – 2022 sẽ áp dụng thông tư 22/2021/TT-BGDĐT để tính điểm. Còn sang năm 2022 – 2023 mới bắt đầu áp dụng cho lớp 7 và lớp 10. Tiếp theo sang năm nữa sẽ là lớp 9 và lớp 12. 

Các bài kiểm tra đánh giá định kỳ học sinh và sinh viên cần được khách quan và đảm bảo công bằng nhất. Hình thức thi bao gồm Trắc nghiệm, tự luận, thực hành dành cho sinh viên. Thời gian thi bằng hình thức trắc nghiệm là vào 90 phút và với môn tự luận là 120 phút. 

Bộ câu hỏi cần được xây dựng trên cơ sở ma trận của đề. Đảm bảo đi từ mức dễ đến khó và đáp ứng yêu cầu môn học. Phải xây dựng các thang điểm chuẩn với cấu trúc đề thi, câu hỏi và khi chấm phải khách quan nhất. 

Cách tính điểm trung bình môn theo từng cấp bậc

Đối với bậc học sinh thì sẽ có cách tính điểm trung bình môn khác với bậc sinh viên. Vậy khác điểm nào và cách tính ra sao thì hãy theo dõi dưới đây.

Cách tính điểm trung bình bậc THCS, THPT theo Thông tư 22

Như đã nêu trên thì theo Bộ Giáo Dục thì từ năm học trước lớp 6 đã thực hiện tính điểm theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT. Sang đến năm nay sẽ là lớp 7 và lớp 10. Và cho đến năm sau sẽ là lớp 9 với 12. Cách tính điểm sẽ được tính theo công thức sau:  

cach tinh diem trung binh mon thcs thpt dai hoc nam 2022 91 - Cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT, Đại học năm 2022
Công thức tính điểm trung bình cho THCS, THPT

Các chỉ số trong công thức đó là:

TĐĐ Gtx là tổng điểm kiểm tra và đánh giá thường xuyên.

ĐĐGtx là điểm kiểm tra và đánh giá thường xuyên

ĐĐGgk là điểm đánh giá giữa kỳ.

ĐĐGck là điểm đánh giá cuối kỳ.

Như vậy điểm trung bình môn cả năm được tính như công thức trên. 

Cách tính điểm trung bình học kỳ bậc THCS, THPT theo Thông tư 26

Cách tính điểm trung bình môn theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi đã bổ sung theo quy chế đánh giá và xếp loại học sinh. Các quy chế thêm vào được ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT. 

Theo đó thì điểm trung bình kì học sẽ được tính cộng với điểm trung bình cộng bài kiểm tra. Trong đó bao gồm bài kiểm tra định kỳ, thường xuyên, kiểm tra giữa kì và cuối kỳ. Điểm trung bình môn sẽ được tính theo công thức mới sau: 

cach tinh diem trung binh mon thcs thpt dai hoc nam 2022 92 - Cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT, Đại học năm 2022
Cách tính điểm tích lũy theo Thông tư 26

Trong đó các chỉ số được nêu là: 

TĐĐGtx chính là tổng điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên.

ĐĐGgk tương ứng điểm đánh giá giữa kỳ. 

ĐĐGck tương ứng điểm đánh giá cuối kỳ.

ĐĐGtx  tương ứng điểm đánh giá thường xuyên.

Các hệ số điểm kiểm tra và đánh giá thường xuyên và định kỳ sẽ được quy ước như sau: 

Điểm kiểm tra và đánh giá thường xuyên (ĐĐGtx) sẽ là hệ số 1

Điểm kiểm tra và đánh giá giữa kỳ (ĐĐGgk) sẽ là hệ số 2

Điểm kiểm tra và đánh giá cuối kỳ (ĐĐGck) sẽ là hệ số 3

Cách tính điểm trung bình cả năm bậc THCS, THPT

Cách tính điểm trung bình môn cả năm học sẽ được tính theo công thức trung bình cộng. Phải lấy điểm trung bình môn học kỳ I cộng với học kỳ II nhân đôi. Bởi sang đến kỳ II là hệ số phải gấp hai lần. Rồi lấy tất cả chia 3 là ra điểm trung bình cả năm học. Với điểm này thì khi ra kết quả là số nguyên hay số thập phân thì đều làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất. 

cach tinh diem trung binh mon thcs thpt dai hoc nam 2022 10 - Cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT, Đại học năm 2022
Công thức tính điểm trung bình cả năm

Cách tính điểm trung bình môn cho bậc sinh viên theo tín chỉ Đại học

Đối với cấp bậc Đại học thì tính điểm trung bình thường được tính theo tích luỹ tín chỉ. Tức là tính bằng tổng điểm từng môn rồi nhân với số tín từng môn một. Rồi chia cho tổng số tín chỉ và kết quả được làm tròn đến hai số thập phân đầu tiên.

cach tinh diem trung binh mon thcs thpt dai hoc nam 2022 94 - Cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT, Đại học năm 2022
Tính điểm trung bình theo tích luỹ tín chỉ

Các tín chỉ trong đó là 

  • A tượng trưng cho điểm trung bình chung điểm trung bình tích lũy.
  • Ai chính là điểm học phần thứ i.
  • ni là số tín chỉ học phần thứ i đó.
  • n tương ứng với tổng số học phần.

Ở đây các bạn sinh viên lưu ý rằng học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng không tính điểm trung bình.

Cách chuyển đổi điểm trung bình cộng sang hệ số 4

 

Xếp loại

Điểm số

(Thang điểm 10)

Điểm chữ

(Thang A – F)

Điểm số

(Thang điểm 4)

Đạt Giỏi Từ 9,0 đến 10 A+ 4,0
Từ 8,5 đến 8,9 A 3,7
Khá Từ 7,8 đến 8,4 B+ 3,5
Từ 7,0 đến 7,7 B 3,0
Trung bình Từ 6,3 đến 6,9 C+ 2,5
Từ 5,5 đến 6,2 C 2,0
Trung bình yếu Từ 4,8 đến 5,4 D+ 1,5
Từ 4,0 đến 4,7 D 1,0
Không đạt Kém Dưới 4,0 F 0

Một số lưu ý trong cách tính điểm trung bình môn 

Cách tính điểm trung bình môn là tích luỹ chung cả học kỳ hoặc năm học. Nên sẽ là nguyên số hoặc số thập phân và được làm tròn lên.

Điểm trung bình ở mức loại giỏi nhưng kết quả một môn học nào đó dưới trung bình. Thì kỳ đó sẽ bị điều chỉnh còn là loại Khá.

Điểm trung bình ở mức loại giỏi nhưng kết quả một môn học nào đó dưới yếu. Thì kỳ đó sẽ bị điều chỉnh còn là loại Trung bình.

Điểm trung bình ở mức loại khá nhưng kết quả một môn học nào đó dưới trung bình. Thì kỳ đó cũng sẽ bị điều chỉnh còn là loại Trung bình.

Điểm trung bình ở mức loại khá nhưng kết quả một môn học nào đó dưới kém. Thì kỳ đó sẽ bị điều chỉnh còn là loại Yếu.

Trên đây là những lưu ý mà bạn đọc cần để tâm để có thể biết được kỳ học này của mình đạt danh hiệu gì. Cách tính điểm trung bình môn không hề khó nhưng bạn cũng nên xem xét thêm về các yêu cầu của trường học mình. Song Typhu88 chúc cho các bạn học sinh, sinh viên sẽ sớm biết được kết quả học tập và có một năm học kết thúc thành công rực rỡ. 

Liên quan đến chúng tôi:

https://www.facebook.com/typhu788
https://www.linkedin.com/in/typhu88me/
https://www.youtube.com/channel/UCFbiytJvJhD4OCBfyedh9HQ
https://www.pinterest.com/typhu88me
https://twitter.com/typhu88me

Scroll to Top